Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÊGRÊ E.

(Emilio Segre; 1905 - 89), nhà vật lí Hoa Kì gốc Italia. Cùng với một số người khác đã khám phá ra nguyên tố nhân tạo đầu tiên là tecneti, các nguyên tố atatin, plutoni và phản hạt proton (1955). Giải thưởng Nôben (1959) cùng với nhà vật lí Hoa Kì Chambơlên (O. Chamberlain).