Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÂN RÃ

sự biến đổi của hạt cơ bản, hạt nhân nguyên tử, tách ra thành một số hạt, tự phát hoặc do tác dụng từ bên ngoài.