Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
POAXÔNG (HỆ SỐ)

 x. Môđun đàn hồi.