Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỔ HỌC

một ngành của vật lí học, nghiên cứu các phổ bức xạ điện từ; dựa trên dải bước sóng nghiên cứu chia thành: PH vô tuyến, hồng ngoại, bức xạ nhìn thấy, tử ngoại, rơnghen, gamma; theo loại của các hệ nghiên cứu chia thành: PH nguyên tử, phân tử, tinh thể; phân loại theo nguồn bức xạ và các đặc điểm thực nghiệm riêng: PH laze, Furiê, chân không, vv. PH là cơ sở của phép phân tích quang phổ, các dạng tín hiệu, vv.