Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PIN QUANG ĐIỆN

(cg. tế bào quang điện), dụng cụ biến đổi quang năng thành điện năng, dựa vào hiệu ứng quang điện. Xt. Pin Mặt Trời; Hiệu ứng quang điện.