Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHOBUT

 (L. Phobus; cg. phôbôt), vệ tinh tự nhiên của Hoả Tinh, do nhà thiên văn học Hoa Kì Hôn (A. Hall) phát hiện năm 1877. Khoảng cách trung bình từ vệ tinh đến Hoả Tinh là 9.400 km. Chu kì quay (giao hội) là 7h 39 min 27s. P không là hình cầu, bề hẹp nhất 21 km, bề rộng nhất 27 km.