Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHẢ NƯỚC

đặc tính của đất đá để nước thoát ra tự do khi hạ thấp mực nước (đối với nước không áp) hoặc khi giảm mức áp lực (đối với nước có áp). Phân biệt: 1. Độ nhả nước trọng lực: thể tích nước nhả ra từ một đơn vị thể tích chứa nước không áp.

2. Độ nhả nước đàn hồi: thể tích nước nhả ra từ một cột đất đá chứa nước áp lực có chiều cao là bề dày tầng chứa nước, có tiết diện là một đơn vị diện tích, khi áp lực trên diện tích đó giảm một đơn vị cột nước.