Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGƯNG TỤ BÔDƠ - ANHXTANH

x. Khí suy biến.