Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYỄN VĂN HIỆU

(sinh 1938), nhà vật lí Việt Nam. Quê: xã Hà Cầu, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Nghiên cứu lí thuyết trường lượng tử và hạt sơ cấp, lí thuyết chất rắn, khoa học vật liệu. Tiến sĩ toán lí, giáo sư vật lí lí thuyết và vật lí toán, viện sĩ nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1982), viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học thế giới thứ 3 (1984), viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam (từ 1983). Giải thưởng Lênin về khoa học kĩ thuật (1986, Liên Xô). Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996).