Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG TỰ PHÙ HỢP

    trường vật lí trong hệ nhiều hạt mà tác động của nó lên một hạt đã cho tương đương với tương tác của hạt đó với các hạt khác ở trong hệ. TTPH là một khái niệm trong phép tính gần đúng quan trọng trong lí thuyết hệ nhiều hạt có tương tác. Xt. Trường vật lí; Trường phân tử.