Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SƯƠNG

những hạt nước nhỏ hình thành trên mặt đất hoặc các vật nằm trên mặt đất, do hơi ẩm trong không khí ngưng tụ khi tiếp xúc với bề mặt bị lạnh vì bức xạ ban đêm. Đường kính của hạt S có khi đạt tới 0,5 - 1 mm. Xuất hiện nhiều nhất trong những đêm trời quang mây, thuận lợi cho bức xạ mặt đất. Ở Việt Nam, thời kì nhiều S thường là những tháng chuyển tiếp từ mùa thu sang mùa đông.