Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUY BIẾN

  (toán), thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ một tính chất toán học “không được tốt” theo một nghĩa nào đó. Vd. 1) Một phép biến đổi tuyến tính gọi là SB nếu nó biến một không gian tuyến tính n chiều thành một không gian tuyến tính m chiều, với m < n.="" hiệu="" n="" -="" m="" gọi="" là="" khuyết="" số="" của="" phép="" biến="" đổi.="" 2)="" một="" ma="" trận="" vuông="" gọi="" là="" sb="" nếu="" định="" thức="" của="" nó="" bằng="" 0.="" 3)="" trong="" hình="" học,="" một="" đường="" cong="" phẳng="" đại="" số="" bậc="" n="" có="" phương="" trình="" f(x,y)="0" gọi="" là="" sb="" nếu="" f="" là="" tích="" của="" nhiều="" đa="" thức="" trên="" trường="" số="" thực="" f="">1f2...fp theo thứ tự có bậc là n1, n2, ... , np sao cho n1 + n2 +...+ np = n. Người ta còn nói đường cong đã cho SB thành một tập p đường cong, theo thứ tự có bậc là n1, n2,.., np. Các đường này có thể trùng nhau hay khác nhau. Vd. một đường cong bậc hai có thể SB thành một cặp đường thẳng (khác nhau, trùng nhau hoặc ảo liên hợp).