Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỔ LỚN

 (thường gọi: vụ nổ lớn) x. Bich Beng; Giãn nở vũ trụ.