Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NỔ HẠT NHÂN

 vụ nổ cực mạnh gây nên do quá trình giải phóng năng lượng hạt nhân, trong phản ứng dây chuyền phân chia hạt nhân nặng 235U hay 239P hoặc trong phản ứng dây chuyền tổng hợp nhiệt hạt nhân phát triển cực nhanh. Nổ bom nguyên tử hoặc bom khinh khí là những vụ NHN.