Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG NHÌN của một hệ thống quang học

    khoảng không gian mà mắt có thể nhìn thấy qua dụng cụ, thiết bị quang học. TN của một dụng cụ, thiết bị quang học phụ thuộc vào khẩu độ của nó. Xt. Khẩu độ.