Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUẤT PHẢN ĐIỆN

(cg. sức phản điện, thế phản điện), đại lượng đặc trưng cho máy thu điện (động cơ, bình điện phân, vv) về khả năng biến điện năng thành những dạng năng lượng không phải là nhiệt năng (vd. cơ năng, hoá năng). Nếu dòng điện qua máy thu điện là I, công suất tiêu hao dưới dạng cơ năng hoặc hoá năng là P’ thì SPĐ là E’ = P’/I. SPĐ có cùng thứ nguyên với suất điện độnghiệu điện thế, trong hệ SI được đo bằng vôn (V). Nếu một nguồn điện mắc ngược (nghĩa là dòng điện mà nó sinh ra ngược chiều với dòng điện đi qua nó) thì suất điện động của nó trở thành SPĐ.