Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUẤT ĐIỆN ĐỘNG NHIỆT ĐIỆN

suất điện động xuất hiện trong mạch điện gồm hai dây dẫn khác loại tiếp xúc với nhau và ở những nhiệt độ khác nhau (hiệu ứng Xêbêch). SĐĐNĐ cũng có thể xuất hiện giữa hai chất bán dẫn. SĐĐNĐ được sử dụng trong các máy làm lạnh, trong các nguồn nhiệt điện (biến nhiệt năng thành điện năng, vd. nhiệt năng của đèn dầu thành nguồn điện cho rađiô bán dẫn). Xt. Hiệu ứng Xêbêch.