Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SUẤT ĐIỆN ĐỘNG

(cg. sức điện động, thế điện động),  đại lượng đặc trưng cho nguồn năng lượng điện, có bản chất không phải tĩnh điện, cần thiết để duy trì dòng điện trong mạch điện. SĐĐ có giá trị bằng công phải tiêu tốn để chuyển một đơn vị điện tích dương dọc theo toàn mạch kín. SĐĐ tổng cộng trong mạch có dòng điện không đổi, bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mạch hở. SĐĐ cảm ứng được tạo thành bởi điện trường xoáy sinh ra trong từ trường biến đổi. Trong hệ SI, SĐĐ được đo bằng đơn vị vôn (V).