Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SPIN ĐỒNG VỊ

(kí hiệu: I), đặc trưng lượng tử của các hađron, xác định số hạt n trong một nhóm bội đồng vị (nhóm hạt tương tác mạnh giống nhau, chỉ   khác nhau về điện tích): n = 2I + 1, vd. nhóm nuclon có I = 1/2 gồm n = 2 hạt proton và nơtron. Trong các quá trình tương tác mạnh, SĐV được bảo toàn.