Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RÂYLI J. U. X.

(John William Strutt Rayleigh; 1842 - 1919), nhà vật lí Anh, một trong những người đặt cơ sở cho lí thuyết dao động. Chủ tịch Hội Hoàng gia Luân Đôn (1905 - 08). Giám đốc Phòng Thí nghiệm Cavenđisơ (Cavendish) nghiên cứu chủ yếu về âm học, về tán xạ phân tử của ánh sáng, vv. Cùng với Ramdi (W. Ramsay) phát hiện nguyên tố acgon. Đưa ra định luật bức xạ Râyli - Jin (Jeans). Giải thưởng Nôben (1904).

 Râyli J. U. X.