Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN XUNG KÍCH

phương pháp đo các đại lượng điện và từ (điện dung, điện cảm, từ thông, độ cảm ứng, vv.) theo điện lượng đo được, do một xung điện tạo nên trong thời gian rất ngắn. Điện lượng này tỉ lệ với đại lượng cần đo. PPĐĐXK có thể thực hiện với một dụng cụ đo có chu kì dao động tự do lớn (vd. một điện kế xung kích). Sau khi nhận một xung điện, khung quay sẽ quay lệch khỏi vị trí ban đầu đến một độ lệch tối đa. Có thể chứng minh được độ lệch này tỉ lệ với điện lượng Q cần đo. Dựa vào Q và các thông số của hệ thống đo có thể tính được đại lượng cần đo.