Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

hiện tượng ánh sáng không đi thẳng mà đi vòng quanh các chướng ngại vật. Ảnh của một lỗ nhỏ, một khe hẹp một cạnh biên có những vân sáng và tối gọi là vân nhiễu xạ, đó chính là các vân giao thoa của các sóng ánh sáng bị nhiễu xạ. Hiện tượng NXAS chỉ đáng kể khi đường kính của lỗ, bề ngang của khe cùng cỡ với bước sóng (bằng hoặc lớn hơn vài lần) của ánh sáng. NXAS hạn chế năng suất phân giải của các dụng cụ quang học, vì ảnh của một điểm sáng không còn là một điểm mà là các vân tròn có đường kính đáng kể. NXAS là bằng chứng về tính chất sóng của ánh sáng, được ứng dụng để đo bước sóng ánh sáng.

 


Nhiễu xạ ánh sáng
S. Nguồn sáng; T. Màn chắn; C. Lỗ nhiễu xạ; M. Màn hình; H. Hình nhiễu xạ qua lỗ nhỏNhiễu xạ ánh sáng
Ảnh nhiễu xạ của sóng phẳng có bước sóng khác nhau
tới cùng một khe hở