Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHẬT XẠ KẾ TƯƠNG ĐỐI
dụng cụ dùng để đo cường độ bức xạ Mặt Trời chiếu trực tiếp lên một diện tích theo nhiệt lượng mà diện tích đó (coi như một vật đen tuyệt đối) hấp thụ được.