Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHẬT XẠ HỌC

bộ môn của khí tượng học nghiên cứu sự chuyển hoá bức xạ Mặt Trời, bức xạ của khí quyển và của Trái Đất trong khí quyển Trái Đất.