Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRIÔT
    đèn điện tử ba cực dùng để xử lí các tín hiệu điện tử (khuếch đại, đóng - ngắt...). Xt. Đèn điện tử.