Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAO LÙN TRẮNG

 giai đoạn tiến hoá cuối cùng của các sao sau khi đã tiêu cạn các nguồn năng lượng nhiệt hạch và có khối lượng nhỏ hơn 1,4 khối lượng Mặt Trời. Các SLT có kích thước nhỏ, nhiệt  độ bề mặt rất cao (10 - 20 nghìn độ K), mật độ trung bình 1010 - 1012 g/cm3.