Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NÊEN L. Ơ. F.

(Louis Eugène Félix Néel; sinh 1904), nhà vật lí Pháp, nghiên cứu lí thuyết của hiện tượng phản sắt từ và xây dựng lí thuyết các chất ferit. Giải thưởng Nôben (1970).

 Nêen L. Ơ. F.