Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ

năng lượng của tương tác điện từ, là một trong bốn loại tương tác cơ bản, năng lượng của bức xạ điện từ (photon). NLĐT đóng vai trò chủ yếu trong cấu tạo nguyên tử, phân tử qua tương tác giữa điện tử và hạt nhân, giữa các điện tử, giữa các ion... Mật độ NLĐT tại mỗi điểm trong không gian của môi trường đẳng hướng có chứa trường điện từ (tính theo hệ đơn vị SI) là W = 1/2 ( .E2 +μ.H2) (trong đó , μ là hệ số điện môi và từ thẩm của môi trường; E, H là cường độ điện trườngtừ trường của trường điện từ). Nếu trường điện từ có dạng sóng, NLĐT được truyền lan trong không gian. Vectơ xác định mật độ thông lượng NLĐT và hướng truyền của năng lượng được gọi là vectơ Pointinh (D. H. Poynting).