Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN LÍ ĐỒNG NHẤT

 một trong những nguyên lí cơ bản của cơ học lượng tử, khẳng định rằng không thể phân biệt được các hạt vi mô cùng loại ở gần nhau. Vd. nếu trong nguyên tử có hai điện tử thì theo cơ học cổ điển có thể phân biệt chúng thành điện tử số 1 và 2 rồi theo dõi chúng trên các quỹ đạo, còn theo cơ học lượng tử, hạt vi mô không có quỹ đạo theo nghĩa cổ điển nên điện tử số 1 cũng có thể là điện tử số 2 và ngược lại. Nguyên lí này kết hợp với nguyên lí Paoli (Pauli) dẫn tới những hệ quả rất quan trọng đối với hệ nhiều hạt vi mô cùng loại.