Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NAM THẬP TỰ

 (L. Cross), chòm sao trên bầu trời Nam Bán Cầu, kí hiệu khoa học Cru. Các sao sáng nhất của chòm sao tương ứng với các cấp sao 0,8; 1,3 và 2,8. Những ngôi sao sáng sắp xếp trông giống hình chữ thập. ở Việt Nam, khoảng cuối tháng tư NTT mọc từ đầu hôm, trước đó, NTT mọc chậm hơn, còn sau đó - sớm hơn. Lúc lên cao nhất nhìn thấy trên đường chân trời Nam.