Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔNXAGƠ L.

 (Lars Onsager; 1903 - 76), nhà vật lí lí thuyết và hoá lí Hoa Kì gốc Na Uy, một trong những người sáng lập môn nhiệt động học các quá trình không cân bằng. Tìm ra định luật mang tên ông. Xây dựng lí thuyết chuyển pha loại 2, tính chính xác chuyển pha của mạng spin hai chiều. Giải thưởng Nôben về vật lí (1968).

 Ônxagơ L.