Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ỐNG NGẮM

  một loại kính phóng đại để quan sát bằng mắt các vật nhỏ hoặc ở xa. Cấu tạo gồm vật kính, thị kính và thường có thêm hệ thống đảo hình. Có nhiều loại, vd. kính viễn vọng, ống nhòm, vv. được dùng phổ biến trong thiên văn, trong săn bắn và đời sống.