Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÔM (ĐỊNH LUẬT)

định luật thiết lập mối quan hệ giữa cường độ dòng điện trong dây dẫn và hiệu điện thế giữa các đầu đoạn mạch. 1) Đối với đoạn mạch điện không có  suất (sức) điện động: cường độ dòng điện tỉ lệ với hiệu điện thế và tỉ lệ nghịch với điện trở đoạn dây dẫn. 2) Đối với một mạch kín không phân nhánh, cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với suất (sức) điện động và tỉ lệ nghịch tổng điện trở của mạch.

Định luật Ô đúng với dòng không đổi và dòng chuẩn dừng. Do nhà vật lí Đức Ôm G. X. (G. S. Ohm) phát hiện (1826).