Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẦNG

hiện tượng quang học tạo nên vòng sáng bao quanh các vật, vd. quầng trăng là một vòng sáng bao quanh Mặt Trăng, tạo thành do ánh sáng đi từ Mặt Trăng tới khí quyển Trái Đất bị khúc xạ và tán xạ trước khi tới mắt người quan sát.