Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG TRỤC

1. QT của tinh thể là phương trong tinh thể, dọc theo đó vận tốc ánh sáng không phụ thuộc vào sự định hướng của mặt phân cực của ánh sáng. Ánh sáng truyền theo QT của tinh thể sẽ không bị lưỡng chiết.

2. QT của hệ quang học là trục đối xứng tròn xoay chung của các mặt tạo nên quang hệ. Hệ có một trục như vậy gọi là hệ chính tâm. Xt. Quang học tinh thể.