Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG THÔNG

đại lượng đặc trưng cho chùm ánh sáng về khả năng kích thích thần kinh thị giác. QT đặc trưng cho công suất bức xạ của nguồn, được đánh giá theo tác dụng lên mắt người bình thường, có độ nhạy phổ được tiêu chuẩn hoá. Trong hệ đơn vị quốc tế SI, QT được đo bằng lumen, kí hiệu lm. Bóng đèn dây tóc 100 W có QT tới khoảng 1.000 lm. Đèn chiếu phim có thể có QT tới vài nghìn  lumen.