Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG TÂM

điểm của một thấu kính mà bất kì tia sáng nào khúc xạ trong thấu kính qua nó sẽ cho một tia sáng song song với tia tới (Hình a). QT của một thấu kính chỉ phụ thuộc các bán kính cong và khoảng cách của hai mặt, không phụ thuộc chiết suất của thấu kính hoặc bước sóng ánh sáng. QT của thấu kính mỏng là giao điểm của trục chính với mặt thấu kính (Hình b).

 Quang tâm