Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG PHỔ KÍ

máy ghi quang phổ mà bộ phận thu của nó (giấy ảnh, bộ cảm biến quang phổ) có thể ghi đồng thời toàn bộ quang phổ trải rộng trên tiêu diện của QPK. Được sử dụng trong quang phổ học, phân tích quang phổ, vật lí thiên văn. Ở Việt Nam, QPK được dùng chủ yếu để phân tích thành phần chất trong thăm dò tài nguyên, trong các ngành công nghiệp. Ngày nay, QPK kết hợp với máy vi tính cho kết quả rất chính xác và thuận lợi, có thể trực tiếp đọc hoặc in ra kết quả phân tích thành phần chất.