Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUANG DẪN

hiện tượng tăng độ dẫn điện của một số chất bán dẫn (Si, Se, CdS, PbS...) khi được chiếu sáng. Ánh sáng làm giải phóng cặp điện tử - lỗ trống, do đó mật độ các phần tử dẫn điện tăng lên. Độ quang dẫn phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng chiếu tới, vd. các tinh thể selen màu xám nhạy với ánh sáng nhìn thấy, những chất khác thuộc họ sunfit, selenit lại nhạy với miền cận hồng ngoại. QD được ứng dụng để chế tạo các quang điện trở dùng làm thiết bị đo quang thông và cường độ các thành phần của ánh  sáng, điều khiển tự động...