Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGHỊCH ĐẢO MẬT ĐỘ

tình trạng của một hệ nhiệt động ở trạng thái không cân bằng do tác động từ bên ngoài, khi đó mật độ số hạt (số hạt tính cho một đơn vị thể tích) ở mức năng lượng cao lại lớn hơn mật độ số hạt ở mức năng lượng thấp hơn, nghĩa là ngược với trường hợp của hệ cân bằng. NĐMĐ được ứng dụng trong máy phát lượng tử (laze, maze). Xt. Máy phát lượng tử.