Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUỶ MACXOEN

con vật tưởng tượng ra, vô hình mà có trí khôn, giả định của nhà vật lí Anh Macxoen (x. Macxoen J. C.) để thực hiện quá trình ngược với nguyên lí thứ hai của nhiệt động học. Một hộp kín có hai ngăn A và B cách nhau bằng một vách. Vách này có một lỗ, ở ngăn A bên vách cạnh lỗ đó có QM. Trong hộp có khí, lúc đầu các phân tử phân phối đều. QM chỉ cho các phân tử khí bay từ B sang A qua lỗ vách, khiến phân tử bay dồn vào bên A, trái với nguyên lí thứ hai của nhiệt động học, theo đó khi cân bằng các phân tử khí phân phối đều trong  toàn khối khí. Vì không tồn tại QM trong thực tế nên nguyên lí thứ hai của nhiệt động học luôn được nghiệm đúng.