Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PENZIAT A.

(Arno Penzias; sinh 1933), nhà vật lí vô tuyến và thiên văn Hoa Kì. Giải thưởng Nôben (1978) cùng với Uynxơn (R.W. Wilson), nhờ đã phát hiện ra bức xạ tàn dư của “Vụ nổ lớn”. Xt. Bich Beng; Giãn nở vũ trụ.

 Penziat A.