Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OÁT GIỜ

  đơn vị đo công và năng lượng ngoài hệ SI, bằng năng lượng do một máy động lực có công suất 1W sinh ra trong một giờ. Kí hiệu: W.h; 1W.h = 3.600 J, 1 kW.h = 3,6.106 J. Thường được dùng để tính điện năng tiêu thụ (cg. 1 số điện).