Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
OÁT

đơn vị đo công suất trong hệ đơn vị quốc tế SI, kí hiệu W. Tên đặt để kỉ niệm nhà phát minh người Anh Oat J.  (J. Watt). Oát là công suất của một máy động lực sinh ra công 1 jun trong 1 giây: 1W = 1J/s = 107ec. Trong kĩ thuật cũng hay dùng các đơn vị bội kilôoát và mêgaoát:  1 kW = 103 W; 1 MW = 106 W.