Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẬT ĐỘ DÒNG ĐIỆN

một trong những đặc trưng cơ bản của dòng điện, đo bằng điện lượng tải qua đơn vị diện tích vuông góc với phương của dòng điện trong 1 giây. Trong hệ SI, đo bằng đơn vị A/m2.