Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẤT TRỌNG LƯỢNG

(cg. không trọng lượng), trạng thái đặc biệt của một hệ cơ học, trong đó trường hấp dẫn bên ngoài tác dụng lên hệ không gây ra áp suất tương hỗ của bộ phận này lên bộ phận khác. Vd. người ở trong thang máy đang xuống với gia tốc (g), tuy vẫn chịu tác dụng của lực hấp dẫn của Trái Đất nhưng không còn phản lực của thang máy tác động lên người, khi đó có cảm giác MTL.

Trong trạng thái MTL, mọi vật lơ lửng giữa khoảng không, nước có dạng hình cầu, không có các dòng đối lưu của không khí, vv. Sống trên Trái Đất, con người đã thích nghi với tình trạng có trọng lượng, nên khi bay trong vũ trụ, bị MTL, một số nhà du hành vũ trụ có hiện tượng rối loạn tiền đình và một số khó khăn khác; việc thích nghi với tình trạng MTL không gây biến chứng gì nghiêm trọng; hiện tượng trên có thể ngăn ngừa hay hạn chế bằng cách tập luyện. Để chống trạng thái MTL trên tàu vũ trụ, có thể tạo ra trọng lượng nhân tạo bằng cách làm quay buồng công tác của tàu. Trạng thái MTL có thể dùng trong vũ trụ để thực hiện một số quá trình công nghệ (vd. chế tạo các vật liệu hỗn hợp có cấu trúc đồng nhất trong toàn bộ thể tích).