Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY PHÂN TÍCH trong quang học

máy dùng để xác định đặc trưng phân cực của ánh sáng. Là một kính phân cực (nicon, polaroit, vv.) chỉ cho ánh sáng nào đã phân cực trong một mặt phẳng nhất định đi qua.