Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÁY GIA TỐC CHÙM VA NHAU

loại máy gia tốc các hạt mang điện, hoạt động trên nguyên tắc hai chùm hạt được gia tốc bay ngược chiều nhau va đập vào nhau. Sau khi được tích luỹ và gia tốc đến năng lượng cao, hai chùm hạt được điều khiển thay đổi quỹ đạo cho va chạm nhau ở những vị trí nhất định của máy và các thiết bị thí nghiệm sẽ ghi lại những tương tác xảy ra. Đã có MGTCVN kiểu e- e+ với năng lượng mỗi chùm 50 GeV, đang xây dựng MGTCVN loại p- p+ với năng lượng mỗi chùm 1.000 Gev. Ưu điểm chính của MGTCVN là với kích thước không quá lớn, có thể đạt tới năng lượng va chạm rất cao.