Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MACXOEN J. C.

(James Clerk Maxwell; 1831 - 79), nhà vật lí Anh, người sáng lập điện động lực học cổ điển. Một trong những người đặt nền móng cho vật lí thống kê. Người thành lập và là giám đốc đầu tiên (từ 1871) của phòng thí nghiệm nổi tiếng mang tên Cavenđisơ (H. Cavendish). Xây dựng lí thuyết trường điện từ với hệ phương trình Macxoen làm cơ sở. Đưa ra khái niệm về dòng điện dịch, tiên đoán sự tồn tại của sóng điện từ, nêu ý tưởng về bản chất điện từ của ánh sáng; tìm ra hàm phân bố thống kê (mang tên ông); nghiên cứu độ nhớt, quá trình khuếch tán và tính dẫn nhiệt của chất khí, chứng tỏ các vành của Thổ Tinh được tạo thành bởi những vật thể rời. Cho xuất bản các công trình về thị giác màu và đo lường màu (đĩa Macxoen), quang học (hiệu ứng Macxoen), lí thuyết đàn hồi [định lí Macxoen, giản đồ Macxoen - Crêmôna], nhiệt động học, lịch sử vật lí, vv.