Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MA KẾT

(L. Capricornus), chòm sao hoàng đạo, kí hiệu khoa học: Cap. Ngôi sao sáng nhất: δ - Cap ứng với cấp sao 2,98. Hai nghìn năm về trước, điểm Đông chí nằm trong chòm này. Ở Việt Nam, vào khoảng tháng 8 trông thấy từ đầu hôm đến sáng. Lùi về trước (hoặc sau) tháng 8, giờ mọc sẽ muộn (hoặc sớm) hơn.